Tuan/Puan,
Adalah dimaklumkan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) telah memutuskan bahawa:-
(a) Tempoh sah laku pendaftaran calon dipendekkan daripada lima (5) tahun kepada satu (1) tahun;
(b) Permohonan jawatan tanpa had dikurangkan kepada lima belas (15) jawatan sahaja;
(c) Permohonan jawatan adalah terhad kepada dasar One Step Lower iaitu:
 - Calon yang memiliki Ijazah hanya boleh memohon jawatan di peringkat Ijazah sahaja.
 - Calon yang memiliki Ijazah dan Diploma/STPM/STAM hanya boleh memohon jawatan di peringkat Ijazah dan Diploma/STPM/STAM.
 - Calon yang memiliki Diploma/STPM/STAM hanya boleh memohon jawatan di peringkat Diploma/STPM/STAM, SPM dan Latihan Separa Perubatan.
Untuk makluman, SPA akan membatalkan semua jawatan pemohon yang tidak memenuhi kriteria seperti di perenggan (a) hingga (c). Justeru, pemohon dinasihatkan untuk mengemaskini Pendaftaran Pekerjaan Di dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) dan menghantar permohonan sebelum atau pada 30 November 2015.
Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila ajukan melalui sistem ePertanyaan SPA (http://aduan.spa.gov.my/aduanv2)
Sekian, terima kasih.

 

Penting!!
Pemohon perlu mengingati jawapan kepada Nama Ibu dan Negeri Kelahiran untuk tujuan Reset Kata Laluan.Daftar Masuk SPA8i| Soalan Lazim (FAQ)
MyID :
Kata Laluan :
Daftar Akaun Baru | Lupa Kata Laluan
Panduan Pengguna: PDF | Video

Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i)
menggunakan Single Sign-On (SSO)

** PERHATIAN **
Untuk paparan dan fungsi terbaik sila gunakan
Google Chrome Version 24.0.1312,
Mozilla Firefox 17.0.1 atau Internet Explorer (I.E) 9.0 ke atas
dengan resolusi skrin 1024 x 768